ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 40 14 มิ.ย. 2567 14:46:55 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 และร่วมกิจกรรม Kick off ประกาศเจตนารมณ์ ผ่า

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 และร่วมกิจกรรม Kick off ประกาศเจตนารมณ์ "รักปอด ไร้พอต POD ปลอดภัยด้วยสุขบัญญัติ" (ผ่านระบบออนไลน์) จาก ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสให้เด็กและเยาวชน ประชาชน รับรู้ ตื่นตัวในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และอันตรายจากบุหรี่มือสอง ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 

โดย : วิษณุ บัวลอย 14 มิ.ย. 2567 14:46:55

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...