ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 43 14 มิ.ย. 2567 16:06:59 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โครงการ DGHP- COVID Fever -Tak

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
โครงการ DGHP- COVID Fever -Tak จากศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข (TUC)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทงสาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมประชุมรับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ DGHP - COVID Fever – Tak จากศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) นำโดย Ms.Megan E. Gregor Deputy Program Director และDr.Brett W.Petersen Epidemiology Branch Chief ซึ่งดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อแก้ปัญหาโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ในจังหวัดตาก ในพื้นที่3 อำเภอ จังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผางและอำเภอท่าสองยาง)

ข่าว//กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ภาพ//กลุ่มงานระบบปฐมภูมิ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 14 มิ.ย. 2567 16:06:59

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...