ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 45 19 พ.ย. 2566 17:43:30 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สุขศาลาพระราชทานหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน และลงพื้นที่ดูการก่อ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด, โรงพยาบาลแม่ระมาด, กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ, กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทาน หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน และลงพื้นที่ดูการก่อสร้างอาคาร สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอ
พื้นที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 19 พ.ย. 2566 17:43:30

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแ...

นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้...