ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 20 17 พ.ย. 2566 10:46:00 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ อาทิ นโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน และยกระดับ 30 บาทพลัส Quick Win 100 วัน, การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 และการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค” เป็นต้น

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 17 พ.ย. 2566 10:46:00

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแ...

นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้...