ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 27 17 พ.ย. 2566 17:55:09 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.40 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.ภก.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานฯ เดินเยี่ยมชมห้องทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โอกาสนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่แนะนำตัวเอง และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องประชุมปิงธารา ณ อาคารบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีความพร้อมรับการประชุมในโอกาสต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 17 พ.ย. 2566 17:55:09

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแ...

นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้...