ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 284 17 พ.ย. 2566 17:55:09 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.40 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.ภก.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก คณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานฯ เดินเยี่ยมชมห้องทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โอกาสนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่แนะนำตัวเอง และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องประชุมปิงธารา ณ อาคารบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีความพร้อมรับการประชุมในโอกาสต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 17 พ.ย. 2566 17:55:09

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...