ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 93 27 พ.ย. 2566 09:55:12 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีกลางน้ำปิง เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566 โดยมี นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและชมงานฯ สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ในปีนี้เทศบาลเมืองตาก ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานประเพณีฯ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยได้กำหนดพื้นที่สร้างสรรค์สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้มาร่วมงานประเพณีดังกล่าว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 27 พ.ย. 2566 09:55:12

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...