ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 97 24 พ.ย. 2566 15:44:06 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ฯ

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านก้าวท้าใจ Season 5
ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย นางวราภรณ์ พิมพาสอน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบกรมอนามัย กล่าวรายงาน โอกาสนี้ รองนพ.สสจ.ตาก รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านก้าวท้าใจ Season 5 รองชนะเลิศลำดับ 2 จังหวัดที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับของเขตสุขภาพที่ 2 จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย
 

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 24 พ.ย. 2566 15:44:06

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...