ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 94 27 พ.ย. 2566 11:18:15 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัด

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ในการนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รายงานสถานการณ์สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก (โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก), TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ตาก ต่อคณะกรมการจังหวัดตาก เพื่อนำไปสู่การวางแผนประสานความร่วมมือในการดำเนินการต่อไปในระดับจังหวัดต่อไป

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 27 พ.ย. 2566 11:18:15

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...