ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 86 27 พ.ย. 2566 09:57:51 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจเตือนบังคับ ใช้กฎหมายในงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 25

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นิติกร สสจ.ตาก และเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองตาก เข้าร่วมเฝ้าระวัง ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (เทศกาลงานลอยกระทงสาย สร้างสุขและปลอดเหล้า) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสายเชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พบกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ จำนวน 7 ราย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กล่าวตักเตือนและยึดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดำเนินการทำลายต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 27 พ.ย. 2566 09:57:51

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...