ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 116 27 พ.ย. 2566 09:58:53 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางน้ำปิง เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชำนาญ ปินนา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งในปีนี้ มีการแข่งขัน จำนวน 2 สาย ได้แก่ สายที่ 1 ชุมชนวัดไผ่ล้อม ชุมชนระแหง ชุมชนเขาแก้ว ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสายที่ 2 ได้แก่ ชุมชนปทุมคีรีชุมชนดอยคีรี ชุมชนเด่นสน ชุมชนหัวเดียด ร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม

โดย : วิษณุ บัวลอย 27 พ.ย. 2566 09:58:53

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...