ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 127 27 พ.ย. 2566 10:59:46 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก เข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ เป็นประจำทุกวันพระ ณ วัดเชียงทอง

สสจ.ตาก เข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ เป็นประจำทุกวันพระ ณ วัดเชียงทอง อ.เมืองตาก จ.ตาก

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดเชียงทอง ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พระครูนครสุวรรณกิจ เจ้าอาวาส วัดเชียงทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 4 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา ในการนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางอำไพ แสนทอน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 27 พ.ย. 2566 10:59:46

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...