ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 90 27 พ.ย. 2566 21:46:28 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมรับชมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 จ.ตาก

นพ.สสจ.ตาก ร่วมรับชมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 จ.ตาก และร่วมรณรงค์ลอยกระทงสายปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองตาก จ.ตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา), หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ, หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด และเจ้าหน้าที่บุคลากร สสจ.ตาก ร่วมรับชมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์ ประดิษฐาน, พิธีขอขมาพระแม่คงคา (ถวายผ้าป่าน้ำ) และพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะฯ ร่วมรณรงค์ลอยกระทงสายปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ณ ลานเยาวชน ลานคนสร้างสรรค์ (ริมแม่น้ำปิง) เพื่อประชาชนชาวจังหวัดตาก มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 27 พ.ย. 2566 21:46:28

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...