ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1021 12 ม.ค. 2565 09:13:14 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2565

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2565

โดย : admin admintak 12 ม.ค. 2565 09:13:14

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ...

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลัง...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงา...