ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 328 22 ก.พ. 2566 15:03:13 Share
:: เรื่อง จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2566 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ณ ป่าชุม

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ป่าชุมชนบ้านซอระแตะ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในพื้นที่ และคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับประเทศ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยมีนายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้มี อสม. ของจังหวัดตาก สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นางวาสนา วงศ์เจริญไพบูลย์ จากตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้การคัดเลือก อสม.ดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่อง อสม.ที่มีผลงานดีเด่น และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

โดย : วิษณุ บัวลอย 22 ก.พ. 2566 15:03:13

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ...

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลัง...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงา...