ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 316 22 ก.พ. 2566 14:58:11 Share
:: เรื่อง จ.ตาก ประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดต

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ เวทีริมน้ำปิง ตลาดตากวินเทจ เทศบาลเมืองตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับภาคเหนือ ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 8 คน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดตาก เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนจังหวัดตาก มีศักยภาพในการร้องเพลง เต้น และมีบุคลิกภาพที่ดี สมเป็นต้นแบบ เก่งและดี ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการแสดงความสามารถในด้านการร้องเพลง หรือเต้น เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดตาก ให้มีความสามารถเก่งและดี เกิดการมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทุกฝ่ายต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 22 ก.พ. 2566 14:58:11

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...