ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 275 22 ก.พ. 2566 15:00:47 Share
:: เรื่อง จ.ตาก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ ม.1 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอพบพระ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.2 (พบพระ) อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอพบพระ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการฉีดวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็ก บริการแพทย์แผนไทย บริการเจาะโลหิตตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ให้สุขศึกษา บริการตัดผมและแจกสิ่งของ ซึ่งประชาชนผู้รับบริการ จากหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก สนใจเข้ารับร่วมบริการเป็นจำนวนมาก

โดย : วิษณุ บัวลอย 22 ก.พ. 2566 15:00:47

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจก...

จ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมสัมมนา กระบวนการพัฒนา ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด...

สสจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย T...

นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่...