ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 265 22 ก.พ. 2566 15:10:51 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ร

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ผู้พิการ และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลสารเทศผู้พิการจังหวัดตาก โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด ปี 2566 และการจัดบริการการส่งต่อในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ติดตามการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล พร้อมทั้งนำเสนอเว็บแอพพลิเคชั่น TAK D และการให้บริการผู้พิการแบบ One Stop Service กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดตาก รวมถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในคณะทำงาน จนนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 22 ก.พ. 2566 15:10:51

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจก...

จ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมสัมมนา กระบวนการพัฒนา ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด...

สสจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย T...

นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่...