ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 289 10 ก.ค. 2566 16:57:51 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมสัมมนา กระบวนการพัฒนา อสม. สู่ อสม. ดีเด่นระดับชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ ดร.จีระเกียรติ ประสานธนกุล หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสุขภาพภาคประชาชน ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนากระบวนการพัฒนา อสม. สู่ อสม. ดีเด่นระดับชาติ พร้อมด้วย อสม.ดรุณี คีรีไพสิฐ สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก และ อสม.จุฬาลักษณ์ ใจแก้วทิ สาขาทันตสุขภาพ จังหวัดตาก ซึ่งเป็น อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 ร่วมอภิปรายในหัวข้อ มุมมองของ อสม. ต่อการพัฒนา โดยมีนายอุทิศ จิตเงิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา อสม. สู่ อสม. ดีเด่นระดับชาติ อันนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต่อไป

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 10 ก.ค. 2566 16:57:51

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจ.ตาก และ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สา...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะกรรมการ จัดกา...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงา...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...