ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 406 30 มิ.ย. 2566 11:57:28 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวั

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังเกณฑ์และแนวทางการประกวดจังหวัด/อำเภอ/เขต/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด และหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ท่านที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ชี้แจงเกณฑ์การประกวด ทั้งนี้มีสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ครบทุกประเภทการประกวด

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 30 มิ.ย. 2566 11:57:28

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...