ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 52 23 ก.พ. 2567 22:57:17 Share
:: เรื่อง นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก เพื่อประสานความห่วงใยการดูแลสุขภาพ ผู้พิพากษาและเจ้าห

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และ พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ หัวหน้าพยาบาล และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก เพื่อประสานความห่วงใยการดูแลสุขภาพ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตาก ตามโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขของศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เช่น การตรวจสุขภาพ การตรวจประเมินสุขภาพจิต และการรักษา ทั้งภาวะปกติ และฉุกเฉิน (จัด Fast tract การดูแล และระบบการส่งต่อ) เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 23 ก.พ. 2567 22:57:17

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...