ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 50 23 ก.พ. 2567 12:17:35 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดตาก ​​​​​​​ครั้งที่ 1/2

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดตาก
ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมหนองหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), หัวหน้ากลุ่มงาน, ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวรายงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมกับประชาชน เป็นการลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดระยะเวลาการรอคอย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพ พัฒนางานตามบริบทพื้นที่ของตนเอง เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระหว่าง สถานบริการทุกระดับ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 23 ก.พ. 2567 12:17:35

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...