ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 37 27 ก.พ. 2567 13:50:22 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลากลางจังหวัด

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก


วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก (โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก) และผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ต่อคณะกรมการจังหวัดตาก เพื่อนำไปสู่การวางแผนประสานความร่วมมือในการดำเนินการในระดับจังหวัดต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 27 ก.พ. 2567 13:50:22

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...