ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 37 3 พ.ค. 2567 15:02:59 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก ​​​​​​​ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสว

นพ.สสจ.ตาก นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก, นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ), นายสมศักดิ์ มาลีแก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 3 พ.ค. 2567 15:02:59

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...