ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 40 1 พ.ค. 2567 12:21:22 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สถาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบออนไลน์

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สถาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

 

   วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาผู้แทนราษฎร พิจารณากรณีการตรวจพบกากแร่แคดเมียมถูกขนย้ายจากหลุมฝังกลบในพื้นที่จังหวัดตาก มาเก็บไว้ในโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมาธิการฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก, อุตสาหกรรมจังหวัดตาก, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมในครั้งนี้

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 1 พ.ค. 2567 12:21:22

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...