ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 38 1 พ.ค. 2567 14:27:20 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.45 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร), นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ), นายสมศักดิ์ มาลีแก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก, สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  ถึง 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดย : วิษณุ บัวลอย 1 พ.ค. 2567 14:27:20

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...