ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 47 2 พ.ค. 2567 13:03:34 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ วัดโคกพลู อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางโชติกา อินทะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมตักบาตรเช้า (อาหารคาว-หวาน) เพื่อถวายสามเณรโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโคกพลู ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 2 พ.ค. 2567 13:03:34

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...