ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 51 5 พ.ค. 2567 17:28:35 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพส

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก, นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร) หัวหน้ากลุ่มงานฯ สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมรถโมบาย และการบริการประชาชนของคลินิก จำนวน 11 คลินิก และจุดให้บริการอื่นๆ อีกตามลำดับ

โดย : วิษณุ บัวลอย 5 พ.ค. 2567 17:28:35

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...