ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 40 3 พ.ค. 2567 15:05:05 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประ

นพ.สสจ.ตาก นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก, นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ), นายสมศักดิ์ มาลีแก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ดูแลรักษาแวดล้อม และเป็นการปลูกจิตสำนึกของจิตอาสาในการเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 3 พ.ค. 2567 15:05:05

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...