ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 51 5 พ.ค. 2567 17:31:05 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพส

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.45 น. ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก, นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร) หัวหน้ากลุ่มงานฯ สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตาก  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ จังหวัดสุโขทัย โดยมี พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว และมีแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “การขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” รวมทั้งเปิดผ้าแพรคลุมป้ายกุฏิชีวาภิบาลพร้อมเยี่ยมชมและถ่ายภาพร่วมกัน

โดย : วิษณุ บัวลอย 5 พ.ค. 2567 17:31:05

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...