ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 46 30 เม.ย. 2567 14:50:11 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 ณ สำนั

สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 โดยมี นางทัศนีย์ รอดสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ รวม 30 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามคู่มือการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนำงบการเงินเสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 30 เม.ย. 2567 14:50:11

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...