ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 55 16 พ.ค. 2567 10:31:27 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

สสจ.ตาก ประชุมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
หัวข้อ คนไทยสมองดี (Healthy Thais, Healthy Brains) กลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 4/2567
ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) ประชุมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หัวข้อ คนไทยสมองดี (Healthy Thais, Healthy Brains) กลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก, ศึกษาธิการจังหวัดตาก, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสจ.ตาก ร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย สร้างความตระหนักและให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 16 พ.ค. 2567 10:31:27

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...