ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 44 16 พ.ค. 2567 11:29:33 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาคม วิ. (ครูบาสาย) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาคม วิ. (ครูบาสาย)

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15 น. ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาคม วิ. (ครูบาสาย) หรืออาคารนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตากโดยมี นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวรายงาน ในการนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร และร่วมบันทึกภาพร่วมกัน ทั้งนี้ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีแผนในการพัฒนาและขยายบริการด้านพยาธิวิทยาและนิติเวช เพื่อรองรับการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง สาขาศัลยกรรม และสาขาบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้มีสถานที่รองรับงานและขยายการให้บริการกลุ่มงานพยาธิวิทยาและนิติเวชของโรงพยาบาล ในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ ให้การวินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็ว

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 16 พ.ค. 2567 11:29:33

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...