ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 44 17 พ.ค. 2567 10:14:21 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 3/256

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมกระทงสาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกระทงสาย ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) พร้อมด้วย นางอัณณ์ฉัตร อินภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 3/ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุม 101 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก โดยมี พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก เป็นประธานประชุมฯ

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 17 พ.ค. 2567 10:14:21

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...