ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 37 11 เม.ย. 2567 16:34:58 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี แคดเมียม ผ่านระบบออนไลน์ ณ

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี แคดเมียม
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), สาธารณสุขอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี แคดเมียม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินการในภาพรวม, สถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ตาก และ กรุงเทพมหานคร และแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระยะต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 11 เม.ย. 2567 16:34:58

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...