ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 52 11 เม.ย. 2567 16:37:18 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดตาก กรณี แคดเมียม ณ ห้องประชุ

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดตาก กรณี แคดเมียม
ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดตาก กรณี แคดเมียม ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), โรงพยาบาล  และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมการรับการขนย้ายแคดเมียม เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 11 เม.ย. 2567 16:37:18

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...