ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 47 18 เม.ย. 2567 15:34:09 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตาก ประจำปีง

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมปิงธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดตาก : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่อำเภอสุขภาพดี” ทั้งนี้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.ตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ระดับตำบล/อำเภอ และจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน และได้รับเกียรติจาก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 และ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุม และสามารถนำมาใช้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1iHMwxVCB2L2ufmKjeqK05N9jvMp...

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 18 เม.ย. 2567 15:34:09

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...