ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 45 17 เม.ย. 2567 13:18:01 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี

สสจ.ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำ
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567 โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้เอกราช รวมถึงฟื้นฟูประเทศและส่งเสริมกิจการในด้านต่าง ๆ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 17 เม.ย. 2567 13:18:01

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...