ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 39 17 เม.ย. 2567 16:19:36 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC กรณี การขนย้าย ฝังกลบ กากแร่สั

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC
กรณี การขนย้าย ฝังกลบ กากแร่สังกะสี(แคดเมียม) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก


วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร), หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC กรณี การขนย้าย ฝังกลบ กากแร่สังกะสี (แคดเมียม) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดตากทุกแห่ง และ ผอ.รพ.หนองปรือ จ.ตาก ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมการรับการขนย้ายกากแร่สังกะสี (แคดเมียม) และติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 17 เม.ย. 2567 16:19:36

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...