ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 45 17 เม.ย. 2567 16:22:40 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบบริ

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)
ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก


วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), นายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริหาร), ดร.ชำนาญ ปินนา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, ดร.กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ, นายสถิตย์ บุญเป็ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ 5 อำเภอชายแดนรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 17 เม.ย. 2567 16:22:40

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...