ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 67 17 มิ.ย. 2567 15:53:06 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ณ ห้องประชุมปิงธารา อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์สุขภาพชายแดนและบริบทงานสาธารณสุขของจังหวัดตาก” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและคณะ รวมทั้งสิ้น 80 คน

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 17 มิ.ย. 2567 15:53:06

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...