ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 25 7 ก.ค. 2567 11:54:21 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

สสจ.ตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อุโบสถวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อุโบสถวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี พระสุเมธีธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดตาก (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ จังหวัดตาก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ปรากฎสืบไป

 

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 7 ก.ค. 2567 11:54:21

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...