ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 22 10 มิ.ย. 2567 20:55:41 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และพิธีเปิดสถานีรถไฟนำเที่ยว ณ อบจ.ตาก

สสจ.ตาก ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
และพิธีเปิดสถานีรถไฟนำเที่ยว
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย นายสถิตย์ บุญเป็ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพิธีเปิดสถานีรถไฟนำเที่ยว ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 10 มิ.ย. 2567 20:55:41

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ