ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 12 10 มิ.ย. 2567 16:32:00 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระทงสาย ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสุภาภรณ์ บัญญัติ หัวหน้ากลุ่มงานระบบปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน และผู้รับผิดชอบงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมี แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โดย : วิษณุ บัวลอย 10 มิ.ย. 2567 16:32:00

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ