ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 12 10 มิ.ย. 2567 20:23:47 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ตรวจรับงานการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (งวดงานสุดท้าย)

สสจ.ตาก ตรวจรับงานการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (งวดงานสุดท้าย)

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) พร้อมด้วย นางทัศนีย์ รอดสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และนายสุกิจ มหาวัน หัวหน้างานพัสดุ สสจ.ตาก ร่วมตรวจรับงานการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (งวดงานสุดท้าย) ในการนี้นายแพทย์สุธา ภัทรกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด คณะกรรมการการตรวจจ้าง นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม
 

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 10 มิ.ย. 2567 20:23:47

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ