ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 14 10 มิ.ย. 2567 20:35:33 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใจเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ

สสจ.ตาก ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมใจเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา และศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตากวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ มาลีแก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดตาก ณ จุดรับธงตราสัญลักษณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดตาก เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ส่งมอบต่อให้กับนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และในเวลา 16.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมฯ เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ รวมทั้งหมด 72 คันธง ขึ้นประดิษฐานด้านบนเวที เพื่อเก็บรักษาไว้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 10 มิ.ย. 2567 20:35:33

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ