ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 12 11 มิ.ย. 2567 15:10:24 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมกระ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระทงสาย ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ ดร.กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข, กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อหารือการดำเนินงาน (ผ่านระบบออนไลน์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางตาก โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนายแพทย์เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โดย : วิษณุ บัวลอย 11 มิ.ย. 2567 15:10:24

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ