ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 63 14 มิ.ย. 2567 10:45:06 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานฯ

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน
ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว. เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
(บ้านเลอตอ) ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน เวลา 08.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นต.นพ.บุญเรื่อง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการสุขศาลาพระราชทาน, โรงพยาบาลแม่ระมาด สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด, กลุ่มงานโครงการพระราชดำริฯ และคณะเดินทาง เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลา พระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว. เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการดำเนินงานสุขศลาพระราชทานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ข่าว // กลุ่มงานโครงการพระราชดำริฯ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 14 มิ.ย. 2567 10:45:06

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...